+10 / Rehabilitació i ampliació de Can Regàs com a centre cívic i biblioteca

Ubicació

Carrer de Pont Major, 67. Girona

Tipologia

Varis

Autors

Pere Joan Ravetllat
Carme Ribas

Promotor

Ajuntament de Girona

Construcció

UTE Rubau Tarrés

Col·laboradors

Ramon Auset (arquitecte tècnic), STATIC Ingenieria (estructures), Pere Largo (instal·lacions)

Fotògraf

Adrià Goula

El projecte consisteix en la reforma de l’antic edifici de les destil·leries Regàs i la seva ampliació amb biblioteca i centre cívic. Les edificacions de Can Regàs i l’església, i la dimensió de les parcel·les sobre la carretera, han estat fonamentals per a l’emplaçament i l’organització del nou edifici.
 
A l’edifici de Can Regàs es respecten íntegrament la façana i l’esquema estructural. La presència de l’absis de l’església queda reforçada per l’enderroc de la rectoria i pel fet de recular part de la façana posterior de Can Regàs.
 
Els cossos d’ampliació fan referència al creixement lineal de les parcel·les i s’allunyen de la línia de façana per crear una façana discontínua, que organitza els espais de la nova plaça.
 
A l’edifici original es treballa sobre les crugies existents. A la planta baixa, la nau central actua com a vestíbul i sala multiusos, des d’on s’accedeix als altres espais, amb la qual cosa es redueixen els espais de circulació i s'emfatitza el caràcter representatiu de l’espai més característic de l’edifici.