+10 / Restauració de Sant Quirze. Fases cobertes i fonaments i interior de la nau

Ubicació

Paratge Natural Nacional de l'Albera, Conjunt de Sant Quirze de Colera. Rabós d'Empordà. Rabós

Tipologia

Varis

Autors

Joan Falgueras Font

Promotor

Ajuntament de Rabós - INCASOL

Construcció

Construccions Guardiola, SL i Freyssinet, SA

Col·laboradors

Lídia Parada Soler, estudiant d'arquitectura col·laboració projecte bàsic, Josep Alegrí Padern i Xavier Pujol Serra, arquitectes tècnics col3laboració projectes executius i direcció execució. Losan, geotècnia. Fructuós Manyà, Dr. Arquitecte, assessoria d'estructures. Dolors Codina, direcció excavació arqueològica. Mercè Marquès, restauració de pintures murals romàniques.

Fotògraf

Pepo Segura - Incasol

Antic conjunt monàstic amb orígens en el segle X reutilitzat com a explotació agropecuària durant gairebé quatre-cents anys i que des del 1996 és una propietat pública enmig d’un paratge natural d’interès nacional. S'hi intervé en etapes consecutives de diversa intensitat i s'hi fa el compactament entre el 2001 i el 2006, amb dues licitacions del programa de l’1% cultural. Tot aquest conjunt de treballs permet la visita pública de la nau del temple.
Els treballs van consistir en la correcció de la inestabilitat del sòl amb micropilons i lloses, la desconstrucció d’estructures de formigó afegides a l’interior, consolidacions estructurals amb tibaments de barres d’acer, la reconstrucció de part de les voltes, la reposició de les cobertes amb reaprofitament de les lloses, la reposició de cornises parcialment malmeses i la col·locació de cornises noves d’acer als trams on havien desaparegut, la rehabilitació de paraments i sostres, la fixació i la restauració de les pintures murals romàniques, l’excavació extensiva del sòl amb consolidació de tombes i base de cripta, la nova pavimentació i el tancament de les obertures de l’edifici amb gelosies de fusta i panys fixos i practicables d’acer i vidre.