+10 / Restauració del Volcà Croscat del Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa

Ubicació

Volcà Croscat. Olot

Tipologia

Varis

Autors

Martirià Figueras
Joan Font

Promotor

Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya

Construcció

Amsa, Agusti Masoliver, SA

Col·laboradors

Antoni Bramon, aparellador i Lluis Vilà, escultor

Fotògraf

Martirià Figueras i Joan Mundo

Preservar un espai d’interès singular i adequar-lo a l’ús públic
 
Projecte de restauració d’una antiga pedrera d’extracció de gredes volcàniques amb una intervenció que converteix el maltractament anterior en una zona d’interès paisatgístic singular de caràcter pedagògic i didàctic al Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Actualment té un total d’entre 45.000 i 50.000 visitants.