15 Habitatges i aparcament Mas Ramada

Ubicació

Mas Ramada, C/ Barranc, 1 Barri Vilarroja. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2001

Autors

Esteve Aymerich
Josep M. Miró
Josep M. Rieradevall
Ton Salvadó

Promotor

INCASOL. Arquitectura i Habitatge