42 habitatges de protecció oficial

Ubicació

C/ puigneulós, 21. Can Gibert del Pla - Santa Eugènia. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2003

Autors

Arcadi Pla Masmiquel

Promotor

Patronat Benèfic Sta. Creu de la Selva