Ampliació llibre pessebre

Ubicació

C. Pati, 2. Olot

Tipologia

Espais efímers

Any

2010

Autors

Xevi Bayona i Camó, arquitecte

Promotor

Mostra de Pessebres d’Olot

Col·laboradors

Arnau Estudi d’Arquitectura SLP
Dani Fortià, artista

Fotògraf

Espai Androna sl

Un pessebre vertical al triple espai. L’elecció d’aquesta ubicació no és gratuïta. Certs edificis tenen espais singulars que els diferencien dels altres. El projecte pretén emfatitzar aquest espai i aprofitar-ne les peculiaritats per ubicar-hi el muntatge durant els dies de la mostra de pessebres.

Un llibre en una biblioteca, un llibre pessebre, un llibre una pàgina del qual es perd en la immensitat de les altures i genera una cinta, un recorregut on les figures, talment com en un camí, es dirigeixen al naixement, situat al final de l’itinerari.

La proposta defineix un sol material, el cartró ondulat, com a integrant de tot el muntatge. Les figures són simplement siluetes retallades sobre la mateixa làmina de cartró i doblegades sobresortint-hi. La il·luminació genera ombres en la cinta i distorsiona la projecció de les figures.

El fet que el pessebre sigui vertical permet a l’espectador percebre el muntatge des dels diferents punts de vista que proporcionen els pisos de la biblioteca.

El pessebre sorgeix del llibre.