Banc revisited... Què és un banc?

Ubicació

Sota Puig Rodón. Rupià

Tipologia

Espais exteriors

Any

2010

Autors

Bernat Llauradó Auquer, estudiant d’arquitectura

Promotor

Alvar Llauradó Olivella

Construcció

Alvar Llauradó Olivella

Fotògraf

Jordi Serra Auquer

Un lloc on llegir... un espai de relaxació i contemplació... una plataforma on dormir... un moment per recordar... un racó on socialitzar-se... i un llarg etcètera...

El projecte s’inicià amb la recuperació durant un any de material de rebuig procedent de la indústria de la construcció: palets de fusta, xapes perforades, perfils metàl·lics, platines sobrants, etc. Aquest material es va manipular per poder ser reutilitzat: neteja, extracció de claus, polit de cantells, etc. I després s’emmagatzemà a l’espera de donar-li un nou ús. Passat un temps va començar la fase de disseny i construcció, que de forma no massa ortodoxa partia d’un material ja existent i limitat. El que es va concebre fou, doncs, la materialització d’un gran banc, gairebé com un exercici de canvi d’escala i alhora una reinterpretació del que representa. Així, doncs, es projecta una plataforma de fusta on es pretén reunir de forma simultània allò que podem associar a un banc. L’element és capaç de ser transportat plegant la “vela” i per mitjà de rodes, esdevenint un espai de contemplació i relaxació en el bullici de les ciutats, a l’interior d’un parc, prop d’un passeig marítim o bé simplement al jardí de casa.

Un cub de fusta es va obrint per deixar pas al paisatge i perdre la matèria en el seu recorregut. Així com l’element esdevé un procés, la seva vivència també, des d’un àmbit més reclòs a un de completament obert.