Camí amb piscina

Ubicació

C/ Vilanova - 17800. Jafre

Tipologia

Espais exteriors

Any

2006

Autors

Daniela Hartmann
Jordi Hidalgo Tané

Promotor

Joan Descals - Rosa Martín

La intervenció es situa a la plana de l´Empordà, amb la seva vasta extensió de camps agricoles amb les agrupacions de vegetació que defineixen el territòri.

Un plà horitzontal d´aigua es situa en el paisatge.

Aquest plà es trava al terreny mitjançant un camí que conecta les diferents cotes del solar.

El seu traçat ens recorda la imatge dels camins de terra, els meandres dels rius que amb les seves formes lliures es contraposen a la rigidesa geomètrica dels camps.

Convertir aquest camí en un volum per a crear un objecte arquitectònic autònom insertat en el paisatge construit de formigó com a unic material possible, per la seva abstracció i maleabilitat.