Canvi de pell d'hivernacle existent

Ubicació

Veïnat de baix s/n. Sant Andreu Salou

Tipologia

Arquitectura

Any

2016

Autors

Daniel Xifra Tarrés

Promotor

Roser i Helena Abras

Col·laboradors

Alfons Brugué Soler (arquitecte) | Robert Parera SL (serraleria), Danés Serveis de Fusteria SL (fusteria)

Fotògraf

Marc Torra_Fragments.cat

Partint d’un hivernacle construït a la dècada dels vuitanta, se'n manté l’estructura original de tubs d’acer galvanitzat i se'n canvia la pell substituint el policarbonat existent, recremat pel sol, per policarbonat de doble capa a la coberta i per fusta i policarbonat simple a les façanes (fusta de pi tractada sense pintar, que envellirà amb el pas del temps).
 
Se'n mantenen les portes existents (una a cada lateral) i s’hi afegeix una obertura nova a la façana sud per facilitar la circulació amb la zona de treball (hort d’estiu).
 
S’hi incorporen una zona de neteja personal (s’instal·la una pica de recuperació) i una zona d’emmagatzematge.