Carpa al restaurant Les Cols

Ubicació

Ctra. de la Canya s/n. Olot

Tipologia

Arquitectura

Any

2013

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L., arquitectes
Rafael Aranda, arquitecte
Carme Pigem, arquitecta
Ramon Vilalta, arquitecte

Promotor

Restaurant Les Cols

Construcció

Construccions Metàl·liques Olot S.L.
Cros encofrats S.L.
Iaso S.A
Floristeria l’Arrel
Tronics2000 S.L.

Col·laboradors

Avantprojecte: RCR: M. Subiràs, M. Venâncio
Projecte: RCR: A. Lippmann, V. Vitoriano
Direcció d’ obra: RCR: V. Vitoriano
Aparellador: RCR: M. Ortega
Estructura: Blázquez-Guanter, arquitectes
Instal·lacions: Plana-Hurtós, enginyers
Acústica: I2A
Il·luminació: Arte3 Studio
Maqueta: RCR: M. Rodríguez, A. Moura, D. Breathnach
Visualització: RCR: V. Vitoriano, D. Aubert, F. Fluvià, J. Choi

Fotògraf

Eugeni Pons
Hisao Suzuki

 Evocar el passat. Reunir-se a l'exterior, prop d'una font, sota l'ombra d'una arbreda. Un dinar familiar al camp. Evocar la vida a l'aire lliure. Evocar l'art culinari. Sobre un suport neutre, gairebé inexistent, de mobiliari llueixen els colors, els sabors, les textures diferents, una preparació acurada i laboriosa per al plaer d'unes hores. Evocar l'essencialitat. La pedra que s'extreu torna al lloc en forma de murs, talussos i paviments. Els tubs d'acer es recolzen i ens donen la forma de l'umbracle, i la membrana etfe, transparent i inexistent, ens protegeix del sol i de la pluja. Evocar el futur. Les imatges virtuals i les imatges reals es confonen. Sorgeix d'aquest lloc però les respostes són universals. Respostes contemporànies i sostenibles. Evocar el temps. Apreciar el transcórrer de les hores, el sol, els núvols, la pluja, la foscor, la lluna. Tornar a sentir aspectes de la natura que es donaven per oblidats.