Casa 4R

Ubicació

Girona

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Montse Nogués Teixidor

Promotor

Mª Àngels Fàbrega i Soler

Construcció

Construccions CeMAP SRLº

Col·laboradors

Joel Padrosa, arquitecte / Pilar Arbonès, administració / Gerard Codina, aparellador / Blázquez-Guanter SLP, estructures / Paula Rodríguez Fàbrega, interiors

Fotògraf

Pep Sau

En un entorn suburbà de la vall de Sant Daniel i en una parcel·la de poca amplària, es construeix una casa entre mitgeres amb els condicionants d'un cost reduït (500 €/m2) i una durada dels treballs de construcció de quatre mesos.
L'edifici és allargassat i es concep com un espai-contenidor matisat pels cossos de serveis, situats a la part central de la casa per tal de permetre la segregació dels diferents espais. La part de dia és a la planta baixa, per així aprofitar el jardí i el pati d'accés, i les habitacions són a la planta pis.
El contrast entre les reduïdes dimensions de les façanes, l'entrada puntual de llum zenital als espais comuns i la considerable volumetria de l'interior creen un efecte sorpresa en què es percep la calidesa dels espais, tot pensant en les persones que hi habiten. Els dos únics materials usats —ceràmica vista pintada i fusta—, amb la seva qualitat i textura, doten l'interior d'unitat i confort visual i formen part de la nova entitat de la casa.
Les obertures permeten una ventilació creuada, vista sobre la vall, entrada de llum zenital i control solar, que proporcionen qualitat ambiental a l'interior i relació amb el paisatge de l'entorn.