Casa de la brisa. Premi de l'Opinió

Ubicació

Llafranc. Palafrugell

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Alexandra Vilà
Andrea Marc Buchmeier

Promotor

Privat

Construcció

Construccions Desmo SA

Col·laboradors

Blázquez Guanter, cálcul estructural / Joan Carles Grifell, aparellador / Xavier Bages, cap d'obra / Maria Vilà, coordinadora de seguretat i salut

Fotògraf

Joan Guillamat

Està situada en un solar amb vista a la badia.
 
Una casa que és introvertida i extravertida. Pel costat d’accés es presenta com una torre de defensa, una fortalesa. Quan s’obre al mar, es converteix en un aparador amb espais oberts i lleugers, sense barreres entre interior i exterior.
 
La casa s’assenta sobre un sòcol de pedra, que és la continuïtat del mur que delimita la parcel·la i conté un gran garatge i un saló per a la piscina. Aquests tres espais estan connectats amb una finestra interior. La planta superior, zona de nit, és un binocular suspès. Una estructura de murs i jàsseres de formigó amb llums de 14 x 13 m i un voladís de 5 m. Aquesta estructura crea una llibertat espacial absoluta a la planta principal i la continuïtat des de l’exterior cap a l’interior.
 
La materialitat és crua: formigó, marbre, pedra de Tamariu i arrebossats. S’ha evitat pintar. L’artesania i la franquesa constructiva es transmeten en l’ús de materials naturals, en les seves perfectes unions i juntes.