Casa esglaonada vers el paisatge

Ubicació

C. St Genís, 8. Casavells. Corçà

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2010

Autors

Carme Muñoz, arquitecta
Joan Arnau, arquitecte

Promotor

Eva Gasull, Gerard Llobet

Construcció

Burgos-Gasull SL

Col·laboradors

Glòria Casadevall, arquitecte tècnic
David Codinach, calculista estructura
Jordi Sànchez, arquitecte
Saïda Dalmau, arquitecta

Fotògraf

José Hevia

La casa se situa entre mitgeres en una parcel·la estreta i allargada en el límit urbà de Casavells. L’estat actual de la casa era ruïnós i es planteja conservar únicament la façana de pedra del carrer, orientada a nord i en contacte amb el poble.

A la façana sud el context urbà desapareix i es gaudeix d’unes fantàstiques vistes vers el paisatge obert amb una forta component horitzontal. En aquest costat la volumetria s’esglaona, definint unes franges horitzontals, en consonància amb el paisatge, que generen unes grans obertures que ens permeten gaudir de les vistes i d’un bon aprofitament de la llum natural.

La planta semisoterrani s’avança per adaptar-se a la rasant del terreny. Aquest nivell es considera l’accés habitual de la casa, per això intentem que l’espai tingui més atributs que els d’un garatge de fons fosc. Amb aquest objectiu, la part central de la planta baixa s’enfonsa i es col·loca en una cota intermèdia, permetent que des del semisoterrani es visualitzin la resta d’espais de la casa. Així l’espai d’accés esdevé un àmbit de transició entre l’interior de la casa i el jardí on es poden realitzar moltes altres activitats.

La planta baixa es defineix com un espai únic, diàfan. Així des de l’accés del carrer es pot gaudir tant de les vistes vers el paisatge com de la visió del jardí, dualitat que aconseguim enfonsant l’àmbit central de la planta. Aquest espai a cota intermèdia funciona com a comunicador de les diferents estances i activitats de l’habitatge, on se situen l’estudi, la biblioteca... i incorpora una graderia, que el converteix en una zona de jocs per a nens, espai de reunió o sala de projeccions.

El forjat de la planta primera, on hi ha les habitacions, es fragmenta en tres, deixant unes escletxes entre ells que permeten el pas de la llum natural. Aquests forjats se situen a diferents alçades per qualificar l’espai continu de la planta baixa amb diferents volumetries interiors.