Casa Fuelle

Ubicació

C/ Volcà Recó. Les Preses

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2003

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Ramón Danés - Lídia Coma

La forma i la posició de la casa responen a la forma i orientació de la parcel·la que, tancada al carrer, s'obre al sol. En obrir-se apareixen escletxes, però l'interior és continu, com si estiguéssim dins d'un animal, la pell i estructura ens rodeja en un gir suau. Aquest animal, que s'aixeca de terra, levita i deixa que, del seu braó, un altre cos s'arreli a terra i li subministri el que necessita per viure.