Casa M-Lídia

Ubicació

Urbanització La Cometa, C/ St. Grau, 15. Montagut. Montagut i Oix

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2004

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Miquel Subiràs - Lídia Casado