Casa Montfullà

Ubicació

Carrer de la Vil·la Romana, 6. Bescanó

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2016

Autors

Jordi Hidalgo Tané
Daniela Hartmann

Col·laboradors

Rafel Serra Torrent (arquitecte tècnic)

Fotògraf

Jordi Hidalgo Tané

Ens trobem en una parcel·la horitzontal testera i elevada sobre dos grans talussos, com una atalaia des d'on gaudir d’una vista immillorable cap a la plana agrícola que s’estén als seus peus fins a Salt i la ciutat de Girona.
 
Es tracta, doncs, d’un emplaçament excepcional, que reclama una intervenció que reconegui els atributs del lloc i els realci.
Situem un volum silenciós i hermètic que, emergint del lloc, adopta el perfil original del turó, com una fortalesa que domina visualment el paisatge.
 
Es tracta d'un volum que es tanca en si mateix i es protegeix de les construccions de l’entorn tot servint-se de la geometria trencada dels seus murs gruixuts, que abracen l’espai interior-exterior continu, el qual, a mode de pati, ens permet crear un món propi i centra la nostra mirada cap al més enllà.
 
La secció ens mostra la continuïtat dels seus espais des del pati exterior fins a l’estudi de la planta superior, que creua la sala i el pati interior que els separa i els uneix al mateix temps.