Casa MS Morrot Habitatge entre mitgeres

Ubicació

Av. Joan de Cabirol, 3. Olot

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2017

Autors

Carolina Ramos Caravaca
Joan Oliveras Vila

Promotor

Marc Artigas i Sandra Demiquels

Construcció

Xiu Cargol, SL

Fotògraf

Fragments, SL - Marc Torra

L’edificació es distribueix en tres plantes i la primera conté el programa principal. Tot gira entorn d’un doble espai, que relaciona totes les zones comunes i acompanya els recorreguts. Aquest espai forma un element important a la façana i obre un forat de dues plantes, que permet un assolellament més profund.
 
A la gran obertura apareixen filtres de llum, que protegeixen de la visió directa des de fora i dibuixen retalls de llum i ombra, tot creant un joc que varia dins l’habitatge segons l'hora del dia. Els elements de protecció de façana participen en l’interior.
 
Acompanyant la ceràmica de la gelosia, a la façana apareixen peces ceràmiques de 20 x 20, que contribueixen a la composició, revesteixen caixons de persiana o fan d’ampits i paviments de terrasses.
 
Per tal de reduir costos, es decideix fer participar els materials de construcció a l’interior. Murs de termoargila, estructura de fusta de la coberta o paviments de formigó queden vistos. L’aïllament de la façana se situa a l’exterior utilitzant el sistema SATE.