Casa Porxo

Ubicació

Can Creuet. Els Arcs, 5. Santa Pau

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2011

Autors

Elisabet Capdeferro, arquitecta
Ramon Bosch, arquitecte

Promotor

Xavier de Bolòs i Àgata Losantos

Construcció

Puig Alder, s.l.

Col·laboradors

Xavier de Bolòs (cap de projecte) / Joan Anglada (desenvolupament del projecte) / gmk associats, s.l.p. (càlcul d'estructura) / Enco, Aplicacions d'Enginyeria i Control (consultoria d'instal•lacions)

Fotògraf

José Hevia

La construcció d’un porxo a la zona ocupada antigament pel bestiar de la casa és l’origen de la rehabilitació de Can Creuet. La transparència d’aquest nou volum permet recuperar la directriu nord-sud de la casa i posar-la en relació amb un entorn privilegiat. Construïm, doncs, una gran finestra habitable.

 

Les seves lleugeresa i contundència geomètrica contrasten amb la massivitat i la irregularitat de la casa original.

El material escollit (zinc), lleuger i de producció industrial, facilita una ràpida execució en sec a l’obra. La seva textura llisa i la seva coloració fosca afavoreixen la neutralitat de la intervenció i permeten donar la màxima rellevància a l’exuberància i la variabilitat de la naturalesa envoltant.

 

Les diferents profunditats del porxo segons els usos i les orientacions, així com les múltiples combinacions que ofereixen els tancaments i les proteccions solars, permeten establir una relació graduable entre la casa i el medi, entre l’habitatge i el paisatge.