Centre d'art i hotel al Castell de Sant Julià de Ramis

Ubicació

Castell de Sant Julià de Ramis. Sant Julià de Ramis

Tipologia

Arquitectura

Any

2018

Autors

Josep Fuses Comalada
Joan Maria Viader Martí

Promotor

Lutecaf S.A.

Construcció

Lutecaf SA

Col·laboradors

Cristian Vallés, enginyer / Blázquez-Guanter Arquitectes SLP, estructures / Francesc Rodríguez, arquitecte tècnic / Enigest SL, enginyers / Carla Arruebo, arquitectes / Jordi Serra, arquitecte / Pilar Arbonès, administració

Fotògraf

Carlos Suárez Kilzi - Josep M. Torra

El projecte planteja la restauració del conjunt del castell de Sant Julià de Ramis mitjançant la creació d’un equipament destinat a centre d’art amb tallers per a artistes, sala d’actes, hotel i restaurant. La fortalesa està formada per dependències construïdes amb voltes i murs de pedra de gruix considerable, la majoria semisoterrades i relligades entre si per túnels i galeries.
 
La part inferior es destina als espais del museu i l’hotel es col·loca a la cota més elevada. Es projecta al centre del conjunt una gran sala d’actes de forma ovalada, de 7,5 m d’alçària, amb volta central de formigó vist.
 
Com que es tracta d’una obra de rehabilitació i nova construcció, s’ha optat per dues solucions constructives bàsiques. La dominant manté el caràcter de fortificació enterrada del castell existent, amb paraments semisoterrats i cobertes de terra vegetal. Aquesta solució es complementa en determinats sectors amb edificacions de tancaments vidriats, façanes i cobertes lleugeres amb acer corten.