Centre d'educació infantil i primària Joan Bruguera

Ubicació

Gran Via Jaume I, 24. Girona

Tipologia

Equipaments

Any

2003

Autors

Joan Tarrús Galter
Jordi Bosch Genover

Promotor

GISA