Centre socio-sanitari assistit

Ubicació

Ctra. de la Salut. Terrades

Tipologia

Equipaments

Any

1998

Autors

Francesc Hereu Pascual
Joaquim Español Llorens

Promotor

Hermanas de la Caridad de Sta. Ana - Provincia de S. Joaquin