Claus en mà. Habitatge prefabricat de fusta a Begur

Ubicació

Carrer Mas Gispert, 12. Begur

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2017

Autors

Ricard Turon Vich
SL Genialhouses
Albert Martínez Esteve

Promotor

Arquitame, SL

Construcció

Arquitame, SL

Col·laboradors

Josep Maria Requena

Fotògraf

Fragments, SL - Marc Torra

 
Aquest petit habitatge de 90m2 està fabricat amb panell sandvitx de gran format d'entramat lleuger de fusta encolat i, per tant, sols 99.000 € els clients ha pogut construir el seu petit somni en tan sols 10 setmanes. El sector de l'habitatge camina imparable cap a la prefabricació, per això ens hem adaptat al que demanen els nostres temps sense renunciar ni a l'eficiència, ni a la lluminositat ni al disseny i tot només emprant la fusta com a material de construcció. Potser ens espanta l'expressió "claus en mà" però quan l'arquitectura i la construcció van de la mà, les resultats són prou satisfactoris.