Conjunt d'edificis d'habitatges d'un sector del barri residencial Migdia

Ubicació

C/ riu ser - C/ Saragossa - C/ Àngel Blanch. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2005

Autors

Francesc Hereu Pascual
Joaquim Español Llorens

Promotor

Montiel, S.A.

El projecte consisteix en l'agrupació de tres blocs lineals amb un total de 100 habitatges i desenvolupa el Pla especial de millora urbana del barri residencial Migdia.

El solar, de forma rectangular, està limitat pels carrers Riu Ser, Saragossa i Àngel Blanch i per una zona lliure pública. Els tres blocs, d'altures diferents, s'han disposat de manera que l'espai mancomunat que alliberen entre ells proporcioni una bona qualitat ambiental i urbana.

La disposició interior dels habitatges ha estat concebuda per treure el màxim rendiment de l'espai, reduint passos i accessos, però, sobretot, per aportar qualitat lumínica a les estances principals. A fi de contenir la màxima simplicitat de materials, formes i colors, l'exterior s'ha projectat en forma de diferents embolcalls d'obra vista clara, unificant les obertures i procurant dosificar els contrapunts volumètrics, que se situen en punts estratègics.