Edifici d'habitatges

Ubicació

Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Autors

Àlex Sibils Ensesa

Promotor

Corso 2000 SL

Construcció

Construccions del Pla

Col·laboradors

Marga Granés
Sònia Carreras
Joaquim Vila

Fotògraf

Àlex Sibils

La comprensió d’un grup de promotors per intentar millorar les condicions més habituals dels habitatges i de l’edifici ha fet possible la construcció dels 72 habitatges.

Dos blocs a diferent alçada, situats dins d’un cèntric solar de geometria regular amb façana a dos carrers i un ampli pati d’illa.

Es planteja un únic nucli de comunicació vertical central, per on s’accedeix a dos amplis patis, que distribueixen vuit habitatges per planta.

Els patis, distribuïdors generals i espais de relació, portes, finestres i elements de serralleria enriqueixen el sistema de relacions.

Les tribunes de façana principal són elements superposats al pla de façana, iniciat al Garatge Forner i amb una materialitat que hi conviu. Interiorment situats a una cota superior a la planta, són un espai de relació i, al mateix temps, de filtre amb la ciutat.

El reduït espai interior ha estat també una ocasió per pensar solucions de mobiliari fix i de sistemes alternatius de relació entre les estances.