Edifici d'habitatges a Salt

Ubicació

C/ Major, 118 - C/ Enric Granados, 2. Salt

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2000

Autors

Jordi Paulí Collado
Josep Pla de Solà-Morales

Promotor

Promotora d'habitatges, S.L.