Edifici d'habitatges de protecció oficial

Ubicació

C/ de l'esport, 3 - Sant Ponç. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

1998

Autors

Arcadi Pla Masmiquel

Promotor

Immobiliària Pérez-Xifra