Edifici de 16 habitatges i local

Ubicació

c. Esperança, 2,4,6. La Canya. Sant Joan les Fonts

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2011

Autors

Montserrat Eroles, arquitecta

Promotor

SIVAGRUP GENERACIONS S.L.

Construcció

Construccions Tubert S.L. / Construccions Sant Joan S.L. (estructura)

Col·laboradors

Josep M. Baburés (aparellador) / MVA (estructura)

Fotògraf

Montserrat Eroles

L’edifici s'ha dissenyat i construït pensant en la qualitat de vida de la gent que hi viu, però sense perdre de vista ni la sostenibilitat mediambiental ni l’econòmica. El resultat aconseguit són uns habitatges còmodes per a viure-hi, funcionals i, a la vegada, moderns i amb una bona adaptació a l'entorn i una bona relació amb aquest.

Tots els habitatges són de tipologia passant, cosa que afavoreix la ventilació creuada i una bona entrada de llum natural al llarg de tot el dia. Tots gaudeixen també d’una bona sortida exterior de terrassa o pati. L’opció de col·locar fusteries de fusta laminada i persianes orientables i de fer una façana ventilada amb un gruix d’aïllament superior contribueixen a aconseguir un bon nivell de confort.

La façana del carrer Esperança s’ha pensat de manera que els balcons entrants facin d’espai de transició entre l’interior de l’habitatge i els veïns de l’edifici del davant i, gràcies a les persianes orientables, cadascú escull el grau de relació que vol tenir amb l’exterior.