Edifici de 48 habitatges

Ubicació

Figueres

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Autors

Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue Embt)
Ferran Pelegrina i associats

Promotor

Institut Català del Sòl

Construcció

Constructora d'Aro, Jordi Tragant

Col·laboradors

Elena Rocchi
Dani Rosselló
Santiago Crespi
Nuno Torres
Laura Valentín
Sonia Henriques
Roberta Buccheri
Juan Pablo Fonseca
Luis Felipe Jumenez
Gabriel Schmidt
Xincheng Pu

Fotògraf

Duccio Malagamba

Figueres és un lloc que pertany a molts dels nostres records...

El nostre projecte es troba en un espai límit entre ciutat i camp, al barri de l’Horta de l’Hospital, ...on encara hi havia carrers sense asfaltar, entre parets de pedra.

Era un lloc que, aparentment, estava perdent la seva identitat, la nova intervenció urbana hauria volgut preservar la memòria del lloc.

...més enllà,
la cúpula del Museu de Dalí,
un campanar,
una escultura...

Hem proposat un edifici de 48 apartaments, de mida compresa entre 40 y 70 m2, per destinar a lloguer.

Amb una alçada variable que permet conformar una topografia a la coberta i als baixos porticats que permeten connectar el carrer amb els espais verds i la plaça circular.

Tenint en compte les característiques molt allargades del solar, el bloc s’entén més aviat com una línia construïda que s’envolta en sí mateixa, tancant un lloc més privat on s’ubiquen les parts de servei de la vivenda.

Només dos nuclis verticals són necessaris per servir tot el bloc.

L’edifici es pot imaginar com una tanca urbana d’unitats habitables amb els jardins a la part de darrera...

Cada vivenda sorgeix de la idea d’una cèl·lula habitable estreta i molt allargada: 8m. de façana i 5m. de profunditat que permet una gran façana al carrer, oposat al passadís interior de distribució.

Les finestres són Bow Windows. Un lloc habitable, un element unificador de l’espai de tot el pis, que es transforma en un aparador al carrer de les diverses vides dels seus inquilins.

M’agradaria veure aquestes finestres durant la utilització dels pisos amb la vida de l’interior sortint al carrer...

És un projecte que, en la seva idea principal, hi ha un davant més urbà
...i un darrera més rural.