Edifici de recepció en el Museu Arqueològic d'Empúries

Ubicació

Carrer Museu, 27. L'Escala

Tipologia

Arquitectura

Any

2016

Autors

Josep Fuses Comalada
Joan Maria Viader Martí

Promotor

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Patrimoni Cultural

Construcció

Teyco SL, Construccions Guardiola SL

Col·laboradors

Carla Arruebo (arquitecta) | Jordi Serra (arquitecte) | Pilar Arbonès (administració) | Blàzquez-Guanter (estructura) | Proisotec sl (instal·lacions)

Fotògraf

GEO Informáticos, Josep Maria Torra

Està situat a l'extrem sud del conjunt arqueològic grecoromà d'Empúries, davant de l'aparcament actual i amb vista a la neàpolis grega, amb una superfície de 1.079 m2.
 
Es tracta d'un lloc altament sensible, a causa del seu interès patrimonial i paisatgístic, i s'utilitza el desnivell existent entre la carretera d'accés i l'esplanada per construir una única planta semienterrada, amb una coberta de gespa, integrada en l'entorn. La planta té un esquema lineal amb compressions i un pati semicobert a la zona central. 
 
L'arquitectura proposada no pretén emular les restes grecoromanes ni integrar-s'hi, sinó, al contrari, crear una nova geometria "natural", irregular i sense forma precisa, en continuïtat amb la topografia existent. S'hi utilitza un únic material, el formigó vist, amb diferents tipus d'acabat: encofrat amb canyes als sostres, encofrat amb llistons de fusta rugosa als plans verticals i paviment continu al terra.