Edifici de serveis i arxiu municipal

Ubicació

c. Hospital, 18. Torroella de Montgrí

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Sebastià Figuerola, arquitecte
Joaquim Murias , arquitecte

Promotor

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Construcció

Arcadi Pla, S.A.

Col·laboradors

Blázquez-Guanter (estructura) / ET Engitec, S.L. (instal•lacions) / BSB (amidaments i pressupost) / Pere Solés - ESS (coordinació i direcció de l'obra / Eugeni Figa (incendis i activitats) / GESTOBA (control d'obra)

Fotògraf

Toni León

Dins la trama ortogonal del nucli antic de la vila de Torroella de Montgrí, s’ha construït un edifici per a oficines i l’arxiu municipal.

 

Volumètricament, l’edifici es diferencia amb dos paral·lelepípedes perpendiculars al carrer Hospital desplaçats en el sentit nord-sud, de manera que es formen dos patis: un a sud, que és el pati d’entrada, eixampla el carrer i actua com a nou espai públic en hores d’obertura de les oficines, i l’altre a nord, que és el pati de servei de l’arxiu.

 

Compositivament, la façana de les plantes primera i segona segueix l’alineació de l’edificació existent. A la planta baixa, l’element diferencial que fa de sòcol i de tancament del pati d’entrada uneix els vèrtexs de les mitgeres veïnes. La porta d’entrada s’abat sobre l’edifici i ressalta l’eixamplament del carrer.

 

Funcionalment, l’edifici es resol de forma molt clara. Les oficines municipals se situen a la planta baixa per tal de facilitar el contacte amb el ciutadà i permetre l’ús de l’espai de l'atri d’entrada com a espai semipúblic.