Edifici plurifamiliar

Ubicació

Ronda Barcelona, 110. Figueres

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2004

Autors

Adrià Felip Campistol

Promotor

Sòl Figueres, S.L.