Escola Feixa

Ubicació

Carrer Santiago de Cuba, s/n. Lloret de Mar

Tipologia

Equipaments

Any

2013

Autors

bosch.capdeferro arquitectures, arquitectes
Ramon Bosch, arquitecte
Elisabet Capdeferro, arquitecte

Promotor

GISA. Gestió d’Infraestructures S.A.U.

Construcció

Capdeferro constructor S.A.

Col·laboradors

Joan Anglada Ruiz, cap de projecte
Josep Casas Corominas, coordinador d’obra
Blázquez-Guanter S.L.P., consultors d’estructures
Font i Armengol S.L., consultors d’instal·lacions
Brufau Cusó Estudi d’Arquitectura S.L.P., consultors de mesuraments, pressupost i seguretat i salut
Geocam S.L., consultors de geotècnia
SiS S.L., consultoria acústica
Dinamis S.L., consultors de qualitat i medi ambient

Fotògraf

José Hevia

Construcció d'un institut escola de nova planta per a 690 alumnes de 3 a 16 anys a Lloret de Mar.

Un sistema de concurs públic que engloba projecte i obra en un sol encàrrec ens proposa el repte d'investigar processos de construcció industrialitzats per tal de rebaixar els costos i escurçar al màxim els terminis d'execució.

La diversitat de necessitats, tant espacials com de programa, de cadascuna de les diferents franges d'edat dels usuaris, juntament amb el fort desnivell del solar i els exigents condicionants de costos i terminis de construcció, han estat els factors determinants en el plantejament de la solució proposada.

El projecte utilitza l'aterrassament com a estratègia de fragmentació del programa i del solar, resolt a partir de la utilització d'un sol element estructural industrialitzat de formigó armat. Cadascun dels edificis configura el seu propi espai exterior, la seva manera pròpia de relacionar-se amb el lloc i el clima, el seu particular retall de sol i de cel, i ofereix al professorat i als nens i les nenes àmbits diferenciats d'aprenentatge i repòs al llarg de les diferents etapes d'estudis.

Un edifici amb els avantatges de la construcció industrialitzada per a configurar espais capaços d'acollir i acompanyar la diversitat canviant de l'alumnat amb el desig de continuar buscant sistemes amables de relacionar l'home amb l'entorn.