Habitatge unifamiliar

Ubicació

C/ galera, 9-11. Tamariu. Palafrugell

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2005

Autors

Aurora Fernández Grané
Ricard Mercadé Rogel

Promotor

Montserrat Ortega

La parcel·la està emplaçada al límit del nucli urbà de Tamariu, al Baix Empordà.

El terreny té una dimensió longitudinal important en la direcció nord-sud i un pendent transversal de 8 metres entre els dos carrers.

El programa contempla la construcció d'una petita casa de cap de setmana. La primera decisió de projecte ha estat la configuració longitudinal en l'eix nord-sud, que es tradueix en una casa llarga i estreta, resolta en una sola planta on totes les dependències miren a mar i a llevant, mentre que la disposició de la sala i el traster permet recollir l'orientació al sud. La segona decisió fonamental ha consistit a crear una gran plataforma de fusta que, a banda de resoldre l'aparcament descobert a la zona inferior, amplia la dimensió del jardí superior i corregeix les visuals en amagar les cases veïnes i oferir un horitzó de mar i pins.

El tractament dels materials es planteja des d'una dualitat. El volum sala d'estar-menjador-cuina, de concepció unitària, es caracteritza per un tractament vidrat i molt lleuger, basat en pòrtics metàl·lics que recullen uns porticons de fusta destinats a regular la llum i el sol; els pòrtics es projecten fora de l'edifici, ampliant-ne la dimensió i disgregant-ne el volum. El cos dels dormitoris, en canvi, té un tractament més hermètic, amb façanes de fàbrica arrebossades.

A l'interior es proposen materials amb textures diverses, principalment parets arrebossades de ciment i obra vista pintada blanca i paviments de lloses de quarsita sense polir, de grans dimensions.