Habitatge unifamiliar a Palau S'acosta

Ubicació

C/ Torre Malla, 11. Girona

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2001

Autors

Àlex Sibils Ensesa

Promotor

Ramón Castey Domínguez

Un programa poc convencional. Un excel·lent client.

L'estudi d'una topografia molt coneguda, el coneixement del lloc, el pendent del carrer, les visuals, l'orientació, els llindars naturals de bosc I zones buides, determinen els girs en planta, l'ocupació, els nivells I el volum resultant.

Relligats per un mur de contenció a planta baixa i terrasses interiors-exteriors, volades sobre terreny inalterat, l'habitatge es construeix en tres volums que acullen tres sectors funcionals.