Habitatge unifamiliar aïllat a Selva de Mar

Ubicació

Urb. Les Clotes, P.30. La Selva de Mar

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2010

Autors

Àlex Sibils Ensesa, arquitecte

Promotor

Manel Luque Parra

Construcció

Miquel Costa SA

Col·laboradors

Isaac Mayor, estudiant d'Arq.
Benjamín Moreno, estudiant d'Arq.
Paola Cavalcanti, aquitecta
Enric Ortega, aquitecte
Sònia Carreras, arquitecta tècnic

Fotògraf

Jordi Cané

Dins de la nova urbanització Les Clotes. La parcel·la de geometria trapezoïdal amb topografia amb pendent i desnivell lateral. S’orienta a nord–est, a on es situen les millors vistes. Façana exposada al forts vents de sector.

El projecte ocupa i fracciona el solar. Un mur de contenció delimita les dues plataformes de treball. La disposició en planta, permet l’orientació de l’habitatge a les millors vistes i a partir de la seva formalització, construir un pati que permeti treballar la relació interior-exterior amb la millor orientació i protecció dels vents.

Distribució convencional, amb dependències principals a la planta noble vinculades a la vista, sortides pati, piscina i dormitoris a planta baixa.