Habitatge unifamiliar aïllat a Torres de Palau II

Ubicació

C/ Sarriera, 9. Girona

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2000

Autors

Àlex Sibils Ensesa

Promotor

Srs. Pascual