Hospital General de Santa Caterina

Ubicació

Parc Hospitalari Martí i Julià. C/ Dr. Castany, s/n. Salt

Tipologia

Equipaments

Any

2005

Autors

Albert de Pineda Álvarez
Albert Vitaller
Alfonso de Luna
Manuel Brullet Tenas

Promotor

Institut d'Assistència Sanitària, IAS

La proposta del nou Hospital de Santa Caterina està influenciada pel caràcter dels edificis i jardins de l'actual sanatori psiquiàtric. En essència, el projecte consisteix a construir pavellons a la zona interior del parc per tal de mantenir la sensació de poca densitat. La inclusió d'uns patis entre aquests pavellons, d'una sola planta, permet aportar llum i ambient natural a l'interior i, alhora, relacionar l'arbrat del parc amb l'Hospital.

S'ha dissenyat un hospital baix i extens, organitzat a partir d'una malla bireticular en dues direccions sobreposada a una estructura lineal de creixement est-oest; la malla de circulacions coincident amb aquesta direcció forma un conjunt paral·lel de trànsit que recull circulacions jerarquitzades, és a dir, unes de reservades per al personal i d'altres per als usuaris externs. Aquestes circulacions divideixen l'Hospital en franges, i cada unitat o servei busca el seu lloc en la malla de relacions que es crea.

L'organització escollida comporta una estructura hospitalària en què el creixement i les modificacions no només són possibles, sinó que fins i tot es consideren premisses de disseny general. En resulta una organització oberta, preparada per acollir els creixements i les reestructuracions futures.

La proposta arquitectònica possibilita una comprensió directa i clara de l'organització de l'edifici per part dels usuaris i els ajuda a orientar-se en els diversos espais. La llum, canalitzada a través de lluernes, claraboies i patis, i les vistes a l'exterior contribueixen a augmentar el confort del personal sanitari i dels usuaris de l'Hospital. El predomini de les relacions horitzontals i l'ordenació dels patis interiors en planta baixa fan possible aquesta claredat necessària.