Intervenció d'urgència a l'entrada de la Clínica Girona

Ubicació

Girona

Tipologia

Interiorisme

Autors

Adrià Felip Campistol
Manuel Romera

Promotor

Clínica Girona SA

Construcció

Construccions Manuel Quintero SL

Col·laboradors

Adam Dryzmkowski

Fotògraf

Adrià Felip

Cal resoldre l’accessibilitat, incorporar una rampa, transformar l’escala existent i resoldre la relació entre l’àrea administrativa i el vestíbul general.

L’espai reduït, el que hi ha.

El temps escàs, vint dies.

El pressupost, acotat.

Els materials, pedra, acer i vidre.

Els colors, negre i blanc.

La identitat, a mig camí, acompanya i orienta.

La rampa ressegueix el perímetre, l’escala es desplaça lateralment, un mur central organitza els recorreguts i protegeix els àmbits de circulació.

Un llençol suspès del sostre amaga el garbuig de les instal·lacions existents, accessibles a tot vol, i acull càlidament la nostra visita o estada.