L'estació Espai Jove

Ubicació

Pl. del Vi, 1 - 17004. Girona

Tipologia

Interiorisme

Any

2006

Autors

Josep Cargol
Ricard Turon Vich

Promotor

Ajuntament de Girona

Just en una àrea de nova centralitat de la ciutat de Girona, el Parc Central, amb l'estació de tren i futura estació del tren d'alta velocitat, la recuperació de la Farinera Teixidor de Rafel Masó, l'edifici Torre-Girona i l'edifici La Punxa entre altres, sorgeix la necessitat d'adequar l'interior i consolidar-ne el seu entorn immediat de l'antiga Estació del tren de Olot per a nous usos dirigit al sector jove de la ciutat.

L'eliminació de la paret estructural central permet endinsar el parc més enllà de l'edifici i portar-lo fins al carrer. La nova estructura, una jàssera i dos pilars metàl·lics, serveix de suport per ubicar unes taules pivotants de vidres de colors, que incorporen alhora en les seves articulacions làmpades d'il·luminació, connexió informàtica i elèctrica, ordenant la intervenció de l'interior de l'edifici. Un moble sinuós embolcalla la consergeria, el taulell d'anuncis, el punt d'informació juvenil, diverses prestatgeries, i es cargola sobre sí mateix per també ubicar-hi un petit bar, un ascensor i una escala.

La situació privilegiada de l'edifici entre el parc i la ciutat, l'assolellament divers durant el dia a través de les múltiples obertures de les dues façanes, parc i ciutat, així com el agrupament lumínic de les peces interiors, permet recuperar la transparència entre ciutat i parc, tant de dia com de nit, i redefinir tota la operació en relació a l'edifici existent com a intervenció bàsica de llum i ombra.

Edifici existent i les seves corresponents petjades envaeixen la plaça a través de les portes de l'Estació, amb base a dos lucernaris per poder il·luminar-ventilar el soterrani, i una llengua-rètol-marquesina que emmarca la porta d'accés i resumeix les activitats de l'interior en informació electrònica per mostrar-les a la ciutat.