Làmpada maqueta edifici escala ú és a deu

Ubicació

Centre cultural polivalent. Auditori-Capella St. Sebastià. Maçanet de la Selva

Tipologia

Espais efímers

Any

2002

Autors

Etcètera Arquitectura
Josep Cargol
Ricard Turon Vich

Promotor

Ajuntament de Maçanet de la Selva

Durant el procés de redacció del projecte d'un centre cultural polivalent sorgeix la possibilitat de mostrar-lo en una petita capella transformada en auditori per a cinquanta persones.

Les petites dimensions de la sala i la seva geometria permeten penjar a mitja alçada una representació tridimensional de l'edifici a escala ú és a deu i donar-li la volta: sota, sobre o des de dins del mateix objecte.

L'abstracció de l'objecte transforma l'edifici en una làmpada que projecta i dibuixa en el terra una representació bidimensional del complex.

Representació i edifici: abstracció i realitat es confonen en un nou objecte, imprecís a la vegada que definitori dels recorreguts reals en la construcció futura. L'objecte immers en diferents entorns esdevé altres objectes, altres construccions, quasi edificis...