Llampades i bellumes

Ubicació

Girona

Tipologia

Espais efímers

Autors

Dot (Ramon Bosch - Bet Capdeferro)

Construcció

Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·laboradors

Joan Anglada
Xavier de Bolòs
Fusteria Robert Creixans
Bellmàs Industrial
Maria Güell

Fotògraf

Espai Androna

Existeix un objecte irrepetible, extremadament efímer, que els infants de les contrades gironines imaginen i construeixen cada any: el fanalet per anar a esperar els Reis. Petita gàbia de llum que serveix per guiar els Mags en el seu camí de retorn a Orient.

Dotze arquitectes i dotze nens i nenes van rebre simultàniament el mateix encàrrec: un fanalet de Reis. “Llampades i bellumes” mostra conjuntament tots 24 prototips, recull les seves visions particulars i, al mateix temps, universals del fet màgic de contenir la llum.

Exposar la llum.

Primer de tot, necessitem generar la penombra necessària on situar-la. I després, la transparència per deixar-la fluir.

Construir un límit de presència invisible, un contenidor capaç de transmetre la llum. Qualificar l'espai sense fragmentar-lo.
El tub com a pell del buit, com a element modular que ens permet generar un volum d'aire en penombra amb total permeabilitat visual.

L'hexàgon com a forma de donar estabilitat al tub i facilitar-ne l'apilonament.

El rigor geomètric del cilindre es transforma en una màgica gelosia que mostra només seqüencialment el seu contingut, provocant el descobriment successiu i individual dels fanals al seu interior.

La velocitat i la distància de l'espectador com a factors essencials de la percepció.

Exposar. Conduir la mirada en l'espai i en el temps.