Llar d'infants municipal Lilaina

Ubicació

c. Met Miravitlles,3. Figueres

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Xavier Vilagran, arquitecte
Cristina Lloret, enginyera industrial

Promotor

Ajuntament de Figueres

Construcció

Miquel Costa, S.A.

Col·laboradors

Gerard Formentí (enginyer industrial d'estructures) / Miquel Grau-Vicente - Enginyers S.C.P. (instal•lacions) / Albert Altimira (coordinador de Seguretat i Salut)

Fotògraf

Xavier Vilagran i Cristina Lloret

La proposta del concurs de l’equipament municipal de la llar d’infants del sector Rec Susanna planteja la seva implantació a la cota natural del solar per tal de protegir-la de la tramuntana i obrir-la a migdia. Es genera un perímetre d’arbrat de ribera per a configurar un nou entorn a l’equipament. L’edifici, de geometria rectangular de 30 x 24 metres, cerca la simplicitat formal i volumètrica. L’accés est presenta la cinquena façana i forma part d’una envolupant cromàtica segons l’orientació solar.

 

El programa s’organitza a través de la sala de jocs central, que actua com a gran plaça coberta i relaciona els àmbits docents i administratius. La concepció de les aules respon a les necessitats de control visual de les educadores mitjançant la transparència de les cinc peces servides pels canviadors i els serveis corresponents.

 

Constructivament, s’han executat una estructura de formigó in situ i tancaments realitzats a taller. L’equipament es climatitza mitjançant l’energia renovable de geotèrmia.