Magatzems arqueològics a les casamates de la Ciutadella de Roses

Ubicació

Ciutadella de Roses. Roses

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Joan Falgueras Font, arquitecte

Promotor

Ajuntament de Roses

Construcció

Argon Informàtica S.A.

Col·laboradors

Enric Tubert (estudiant d'arquitectura), en el projecte bàsic / Xavier Pujol (arquitecte tècnic), en el projecte executiu i la direcció de l'obra / Guillem Salesa (enginyer tècnic), en el projecte executiu / Jaume Santaló (historiador, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Roses), en el programa / Anna Maria Puig (arqueòloga), en el seguiment de l'obra / Serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Roses, en el seguiment de l'obra

Fotògraf

Joan Falgueras

El baluard és part de la Ciutadella. Estructures modificades a mitjan segle XVIII, quan es cobreixen amb voltes, ara en part conservades i part en ruïnes. L’àrea de cultura vol recuperar-les per a magatzems del parc arqueològic amb control de clima

Es completa un volum en rèplica de l’exterior de la meitat conservada. Coberta comú amb terra i vegetació integrada en talussos. Estructura lleugera recolzada als estreps de la volta i en línia de muntants que reparteixen la càrrega sobre replè sense tocar els murs caiguts, que es consoliden però no es remunten. Tancaments que aprofiten la solució de continuïtat amb les restes muràries per a formar un pati anglès, amb una bona salubritat i ventilació creuada, i una doble façana amb altells per a maquinària invisible per als visitants dels nivells sobre coberta. Façana oest, calat de protecció solar i seguretat, muntants de fusta que arrenquen dels murs i reconfiguren el primer pla amb la fragilitat corresponent a la seva contemporaneïtat.