Nova oficina d'Arquia Banca a Girona

Ubicació

Plaça del Vi, 4. Girona

Tipologia

Arquitectura

Any

2016

Autors

Javier de las Heras

Promotor

Arquia Banca

Construcció

Joan Illa Casellas Construccions Viladasens

Col·laboradors

Salvador Bou Garcia (arquitecte) | Blàzquez-Guanter , Josep Masachs, Proisotec enginyeria (estructura) |Gerard Codina Mas (pressupost / seguretat i salut) | Javier de las Heras Solé (direcció d'obra) | Gerard Codina Mas (direcció d'execució) | Fusteria Guixeres, Joan Guixeres (fusteria) | Ramón Cabratosa (serraller)

Fotògraf

Adrià Goula

Ordenar una planta que és fruit de la suma de dues parcel·les irregulars mitjançant una pauta ortogonal, que estructurarà els nous espais de forma clara i senzilla.
 
Mitjançant aquesta pauta, la prioritat de la il·luminació natural per als espais de més ús i el buidatge de la planta primera, diferenciem l'espai públic de l'espai confidencial utilitzant els murs existents i la disposició de taulell-banc, que estructura l'espai de vestíbul i d'atenció al client.
 
Recuperar i mostrar els murs de pedra utilitzant un sol material: la fusta. Posar aquest material apilant-lo és una manera de relacionar-lo amb els murs existents. Treballar mitjançant la suma d'elements, però de forma oposada, sense tocar-se entre si. A diferència del mur de pedra, la seqüència de llistons no és un element portant, sinó que és un revestiment i així es manifesta.