Parc de la Pedra Tosca

Ubicació

C/ Major, 2 - 17178. Les Preses

Tipologia

Espais exteriors

Any

2006

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Ajuntament de Les Preses