Pati de flors casa Foix Bosch Monar

Ubicació

Girona

Tipologia

Espais efímers

Any

1999

Autors

Toni Gironès Sadarrera

Promotor

Ajuntament de Girona