Pavelló del Bany - Espai fluvial Prat de Gola

Ubicació

Espai Fluvial Parc Natural Zona Volcànica. Olot

Tipologia

Espais exteriors

Any

1998

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Ajuntament d'Olot - Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa