Piscina coberta municipal

Ubicació

Passeig del Ferrocarri, 119. Cassà de la Selva

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Ricard Balcells, arquitecte
Jordi Carreras , arquitecte
Roser Ollé, arquitecta

Promotor

Ajuntament de Cassà de la Selva

Construcció

Construccions Cots i Claret, S.L.

Col·laboradors

Elias Sans - GOPSE, S.L. (direcció de l'execució) / BOMA, S.L. (consultoria d'estructures) / QUADRIFOLI, S.L. (consultoria d'instal•lacions)

Fotògraf

Ricard Balcells

L’edifici ofereix un ambient interior personalitzat gràcies a l’ús de materials càlids, l’entrada de llum natural, la proporció dels espais i la seva relació amb l’exterior.

En la composició es valoren les asimetries naturals de l'orientació, la topografia, el traçat d'accés i les masies de l'entorn i es traslladen aquests vectors a la volumetria. El cos principal, amb la seva coberta d'una vessant, correspon a la sala d'aigües, centre i motiu de l’edifici. Els locals de servei es disposen al seu voltant en un cos d'una sola alçada i sota una coberta plana. Un tercer volum, en forma de torre, que destaca i ancora els anteriors, indica la localització del nucli tècnic.

El tancament exterior es construeix amb una paret d'obra vista de 2,5 metres d'alçada que pels costats sud i oest es disgrega, delimita les zones de solàrium i emmarca les grans obertures de la sala d'aigües. Les façanes es completen amb un cos superior d’estuc blanc sobre aïllant.