Piscina i exteriors a la Vila de Trincheria

Ubicació

La Vila. Vall de bianya. La Vall de Bianya

Tipologia

Espais exteriors

Any

2003

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Joaquim de Trincheria - Anna Domingo

En un conjunt de masia els segles de la qual no es recorden però sí que es troben, es vol construir una piscina perquè la puguin gaudir tots aquells que vinguin a aquest entorn rural buscant pau. Moltes construccions, graners, la masia, el riu, el molí. Mes enllà de l'entorn immediat, tot l'entorn general té una autenticitat plausible. La piscina no apareix i sí que ho fa una bassa que, amb la seva morfologia i acotació, estableix vincles topogràfics i d'empatia, no només en les seves tangències que s'estenen. L'acer, la presencia i color del qual s'integren bé, sorgeix en els límits de l'actuació i, en l'interior del vas de formigó d'àrid blanc, en forma de nenúfar solidificat, o de fulla poètica que no vol retirar-se.