Projecte d'urbanització de l'entorn de l'esglèsia de Sant Llorenç de Bescanó

Ubicació

C/ Santa Anna i Pl. de la Vila. Bescanó

Tipologia

Espais exteriors

Any

2003

Autors

Joan Maria Viader Martí
Josep Fuses Comalada

Promotor

Ajuntament de Bescanó

La intervenció realitzada ha completat la urbanització que ja havíem fet l'any 1988 a l'entorn immediat de l'església. En aquella pavimentació ja es proposava una ordenació en obertura radial, la qual preveia el futur enderroc d'un edifici construït els anys seixanta que servia d'escola de pàrvuls.

El projecte ara executat ha premés, mitjançant l'enderroc d'aquest edifici, ampliar l'espai públic creant una nova plaça que posa en valor el conjunt de l'església i el seu entorn immediat. Un dels vèrtexs de la plaça queda definit per la presencia de l'antic safareig públic, el qual s'ha recuperat, que quedava gairebé enterrat pel mateix pati de l'escola. S'ha recuperat també l'antic brollador que hi havia, adaptat segons el model de les fotografies antigues.

S'han mantingut els arbres existents tant per preservar el caire ombrívol que el safareig antigament ja tenia com per assolir un lloc d'estada al costat del mur de pedra. En aquest lloc s'ha dissenyat un banc de llistons de fusta d'iroko i una font de platines metàl·liques amb un broc d'acer inoxidable.

Atès el considerable desnivell existent a l'indret, s'ha parat especial atenció al fet que la superfície pavimentada s'adaptés a la topografia del lloc, de manera que s'aconseguís una entrega suau ais carrers de l'entorn, es preserves la presencia del safareig i es revalués la forma radial de la pavimentació, la qual s'ha resolt en continuïtat a la realitzada l'any 1988 amb totxo manual a sardinell i encintat de pedra de Girona.